Mynediad at Addysg Uwch

Y mis hwn, fe wnes i ofyn i'r Prif Weinidog Mark Drakeford pam mai dynion gwyn dosbarth gweithiol yw'r lleiaf tebygol o fynd i Brifysgol gan ei annog i ymchwilio i’r hyn sydd wrth wraidd hyn. Wrth ei holi ar y mater hollbwysig hwn, dywedais:

"Allwn ni ddim gadael i genhedlaeth o ddynion ifanc gwyn, dosbarth gweithiol fynd yn angof yn enw amrywiaeth, nac unrhyw beth arall."

Yn anffodus, yn hytrach na mynd i'r afael â'r anghydraddoldeb dwfn hwn, trodd y Prif Weinidog fy nghwestiwn yn rhyw fath o ryfel diwylliant gan ddefnyddio gradd-brentisiaethau fel yr esgus i egluro  pam mae niferoedd derbyn bechgyn dosbarth gweithiol gwyn mor isel.

Fodd bynnag, ar ôl ymchwilio i hyn, roedd yn amlwg, hyd yn oed gyda'r data hwn wedi'i gynnwys, nad oedd unrhyw ffordd y gallai hyn wneud yn iawn am y nifer isel o fechgyn dosbarth gweithiol gwyn sy'n cyrraedd y brifysgol.

Mae'n amlwg bod Llafur Cymru a'r Prif Weinidog wedi methu ein bechgyn ac, yn ystod fy nghwestiynu, dywedais: "mae'r broblem yn bodoli o hyd: rydyn ni'n gweld niferoedd isel o ddynion gwyn sy'n gweithio yn cael eu derbyn i brifysgolion", a galwais arno i roi'r gorau i feio pobl eraill a dechrau mynd at wraidd y mater